Szent András-templom


Ismertető

A mai Fertőd Süttör és Eszterháza összevonásával jött létre 1950-ben. Süttör eredete régebbi időkre nyúlik vissza. 1313-ban szerepel először írott dokumentumokban. A középkori jobbágyfalu birtokosai gyakran váltogatták egymást. A XIV. és a XVI. század között a Kanizsayak, majd a Nádasdyak birtoka lett. 1681-ben Esterházy Pál tulajdonába került és a családé is maradt.

Süttör község első temploma nem a mai helyén állt. A XII. századi román templom alapjait a falu határában levő Jakabszigeten találták meg 1906-ban. Valószínűleg a Fertő áradásai miatt kellett elhagyni azt a területet.

A falu következő temploma 1732-ben épült azon a helyen, ahol a mai templom is áll. Itt már nem kellett tartani a Fertőtől. Ezt a barokk templomot 1889-ben lebontották, és még abban az évben újat emeltek a helyére. Az új templomot Zatzka Lajos bécsi műépítész tervezte. Az épület az észak- német gót templomok mintájára készült. Falait kívülről nyerstéglából emelték, homlokzatán egy nagyobb torony és két kisebb oldaltornyocska látható. A nagy toronyban 4 harang lakik. A Jó Pásztor-harang és a lélekharang 1923-ban került ide. A Szent Erzsébet-harang 1963 óta, a Szent András tiszteletére öntött harang pedig 1989-ben, a templom építésekor került a toronyba.

A nagyméretű templom berendezése neogót, amely az építés évéből származik. A főoltáron Szent András apostol látható, a mellékoltárokat a Jézus Szíve és a Szűzanya tiszteletére emelték. A templom orgonája 1935-ből való, Rieger Ottó királyi és udvari orgonagyárában készült Budapesten.

A templom jó akusztikája miatt gyakran tartanak itt egyházzenei koncerteket.

A templom melletti feszületet "Rácz Katalin tsináltatta 1786"-ban. A kereszt lábánál Mária alakja látható. A talapzaton Krisztus kínvallatásának eszközeit örökítették meg.


Kapcsolódó oldalak

Amit mindenképp látni kell Fertődön

A legfontosabb látnivalók Fertődön és közvetlen közelében


Fertőd környéki települések

A régió további látnivalókban gazdag városai, falvai